Bezpečnostní kování

Bezpečnostní kování slouží k zabezpečení dveří. Dveřní kování by mělo být ve stejné, nebo vyšší bezpečnostní třídě než je třída dveří, na kterých je toto kování montováno.

Bezpečnostní kováníse montuje na dveře, které oddělují veřejné prostranství od soukromého prostoru. Toto kování zabraňuje násilnému vniknutí do obytných či komerčních prostorů.

Součásti tohoto kování zabraňují či znesnadňují vniknutí neoprávněné osoby do objektu. Tyto prvky jsou například 3 vyztužené šrouby, kterými je kování upevněno ke dveřím, nebo překrytí vložky, což znesnadní její odvrtání, nebo vytržení.

Stupně bezpečnostního kování nabízených v našem internetovém obchodě.

Ochranné kování

- kování není schváleno jako bezpečnostní. Poskytuje pouze základní zabezpečení s nízkou odolností proti vloupání.

Kování s bezpečnostní třídou 2

- tato bezpečnostní třída je nejběžněji využívána. Splňuje střední odolnost proti vloupání.

Kování s bezpečnostní třídou 3

- kování, která vlastní certifikát s bezpečnostní třídou 3, je vhodné do objektů požadující zvýšenou ochranu. Kování v této třídě jsou velmi kvalitní a odolná, zabezpečují vysokou ochranu a odolnost proti vloupání.

Všechna bezpečnostní kování je možno dodat v různých variantách: klika - klika, klika – koule, klika – madlo, vložka s překrytím i bez překrytí. Dodáváme od největších českých výrobců a dodavatelů ochranného a bezpečnostního kování:ROSTEX, RICHTER, MP KOVÁNÍ, COBRA a další

Součástí bezpečnostního kování je i bezpečnostní vložka, která splňuje stejnou nebo vyšší třídu bezpečnosti. Většina těchto vložek je dodávána s bezpečnostní kartou proti nechtěnému okopírování klíče. V případě, že si zákazník přeje okopírovat klíč, obsluha obchodu si musí vyžádat tuto bezpečnostní kartu a řádně zaevidovat číslo karty, čísla a množství klíčů, které byly přidělány. Tyto údaje se poté archivují u výrobce.

Podle vykonaných zkoušek podle evropské normy ČSN P ENV 1630 (Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí) označuje podle ohodnocení evropské normy ČSN P ENV 1627 (Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace).

Bezpečnostní zkouška se může provést také podle evropské normy ČSN EN 1906 (Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody). Tato norma se liší od výše uvedené tím, že hodnotí bezpečnostní kování do 5. bezpečnostní třídy.

Všechny výše popsané produkty můžete zakoupit v našem internetovém obchodě www.hs-kovani.cz.